ادامه مطلب
کارت سوخت
۱۰ مرداد ۱۳۹۸

صدور کارت سوخت برای ماشین های کشاورزی پلاک گذاری شده آغاز شد