خرید
نوارآبیاری قطره ای
420,000 تومان

نوار آبیاری قطره ای توس تیپ Toos-Tape (توپ هزار متری)